Česko-čínská společnost je zapsaný spolek působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrován u min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočku v Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix a odborné publikace . Pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se při tom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na kteroukoli z kontaktních adres.

Facebook

Poznávání čínské kultury - informace hlavně o kulturních akcích

Jaroslav Průšek

Naši sponzoři


Aktuality

Kalendář nadcházejících akcí ČČS, popřípadě jiných zajímavých událostí

Návod na použití kalendáře

Okénko vlevo funguje jako kalendář!!!!

Kliknutím na název akce se ukáže celý text, opětovným kliknutím na název se text sbalí.

Použijte modré šipky napravo od tlačítka Dnes

Okénko nahoře funguje jako kalendář! Návod na použití je vpravo od něj.SVATOJÁNSKÁ KOLEJ –VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A CENTRUM EKOLOGICKÉHO VÝZKUMU A VÝCHOVY VE SVATÉM JANU POD SKALOU

VE SPOLUPRÁCI S

KONFUCIOVOU AKADEMIÍ A KATEDROU ASIJSKÝCH STUDIÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

VÁS ZVOU NA

INTERPRETAČNÍ KURZ TAO TE ŤINGU

VE SVATÉM JANU POD SKALOU

TERMÍN 83. SETKÁNÍ: (9.11.)-10.11.2019


Začátek je v neděli 10.11.2019 od 9.45 hod. Téma setkání: interpretace 75. kapitoly Tao te ťingu. Tomuto setkání předchází společné opakování čínštiny v rámci kurzů „Čínština – svět psaný znaky“ a „Čínština podle Tao te ťingu“ v sobotu 9.11.2019 od 9.45 hod., na něž navazuje přednáška hosta od 13.45 hod..


Interpretační kurz TAO TE ŤINGU je určen všem zájemcům, kteří mají touhu se aktivně podílet na pokusu o alternativní interpretaci některých částí Tao te ťingu, základního spisu taoismu, jedné z nejpozoruhodnějších kanonických knih staré Číny a současně jedné z nejpřekládanějších knih na světě. Předchozí znalost čínštiny není podmínkou pro účast na tomto kurzu.


ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ :

Semináře probíhají o víkendech v budově Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické (případně s přednáškami hostů v přednáškovém sále Ekocentra Kavyl) ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun. Těžiště každého setkání spočívá v seznámení se s příslušnou kapitolou Tao te ťingu v originále, s jejím „doslovným“ překladem, jejími běžnými překlady do češtiny, slovenštiny a angličtiny, s alternativními možnostmi překladu plynoucí z jazykového (znakového), kulturního či sémantického kontextu, s proměnami textu v různých verzích (Mawangdui, Guodian aj.).


ÚČASTNICKÝ POPLATEK :

350,- Kč za jednorázovou jednodenní účast na víkendovém setkání kurzu, včetně získání studijních textů probíraných na příslušném semináři. 5200,- Kč pro pravidelné účastníky na

všechna víkendová setkání ve školním roce 2019/2020 předem (resp. 2600,- Kč za semestr), včetně získání všech studijních textů. Dále si účastník hradí dle potřeby ubytování (250,- Kč na noc). Hosté jsou vítáni!


Přihlášky a informace: info@svatojanskakolej.cz


Klubový večer - Křesťané v Číně

24. října 2019 pořádala naše společnost další klubový večer v budově AV ČR Na Florenci. O své poznatky a zážitky týkající se situace křesťanů, zejména katolíků v Číně a také některých pohřebních zvyklostí se s námi podělil náš místopředseda Tomáš V. F. Jirsák Havran. Pohádkový šťastný konec se nekonal, protože z časových důvodů nedošlo na svatby. Třeba někdy příště.


Festival spisovatelů Praha Michaela Marche

jehož 29. ročník proběhl od 16. do 21. října.

Letošního festivalu se mimo jiné zúčastní francouzský sinolog a filosof François Jullien, který ve svém díle konfrontuje myšlenky západních a východních filosofií, zabývá se etikou a tématem krásy. F. Jullien vystoupí v diskuzi v rámci slavnostního galavečera a také bude mít autorské čtení v Senátu PČR.

Za pozornost rovněž stojí promítání dokumentárního filmu To the Mountaintops Jamese Gabbea, ve kterém autor z pohledu Američana analyzuje globální vzestup dvou velmocí: Číny a Indie. Projekce proběhne na půdě Vysoké školy ekonomické.

Přiložen festivalový program Françoise Julliena.

Podrobnosti o celém programu naleznete zde: http://www.pwf.cz/rubriky/pwf-2019/program/.

Vsupenky jsou zdarma k získání na https://goout.net/cs/festivaly/festival-spisovatelu-praha-2019/byole/+pvcqm/.

Smutná zpráva

S bolestí v srdcích oznamujeme všem našim příbuzným, přátelům a známým, že od nás navždy odešla naše drahá maminka, babička, sestra, teta a švagrová

paní

Tchang Jüng-Ling

Zemřela ve čtvrtek 18. července 2019

ve věku 83 let.

S naší drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 26. července 2019 ve 12,00 hodin ve velké obřadní síni libereckého krematoria.

Jménem všech pozůstalých:

dcery Jana a Anna s rodinami

Za projevy soustrasti děkujeme.

Jana Pillerová, Mšenská 3935/20, Jablonec nad Nisou


Pohřební služba Liberec s.r.o., Valdštejnská 283/13, Liberec 2, tel.: 485 109 381, 606 646 760


Úprava stránek

pro smartfony

Protože z analýz provozu našich stránek vyplývá, že řada uživatelů k nim přistupuje prostřednictvím smartfonů, snažíme se upravit jejich uspořádání tak, abychom i na malém displeji poskytli pokud možno plnohodnotné informace. Budeme velmi rádi, když nám sdělíte své zkušenosti a připomínky.

Upozornění

Navigace (menu) je normálně skryta. Zviditelní se kliknutím na malý čtvereček se třemi vodorovnými čárkami (tzv. hamburger icon) v levém horním rohu displeje.


Sdělení členů ČČS a našich sympatizantů

Česko-čínská společnost vysoce vítá názory a vzkazy návštěvníků webových stránek ČČS.

Napište nám svoje dotazy, názory a připomínky

REKLAMA


Na tomto místě může být vaše reklama

Podmínky inzerce jsou částečně naznačeny na zvláštní stránce