Česko-čínská společnost je zapsaný spolek působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrován u min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočky v Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix a odborné publikace . Pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se přitom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na kteroukoli z kontaktních adres.

Facebook

Poznávání čínské kultury - informace hlavně o kulturních akcích

Jaroslav Průšek

Naši sponzoři


Aktuality

Kalendář nadcházejících akcí ČČS, popřípadě jiných zajímavých událostí

Návod na použití kalendáře

Okénko vlevo funguje jako kalendář!!!!

Kliknutím na název akce se ukáže celý text, opětovným kliknutím na název se text sbalí.

Okénko nahoře funguje jako kalendář! Návod na použití je vpravo od něj.

Málokdo ví, že v městě Charbinu byl právě před 100 lety, na začátku roku 1919, z iniciativy M.R.Štefánika otevřen první čs. zastupitelský úřad v Číně (polooficiální Úřad čs. plnomocníka). Díky čs. vojsku, které se od srpna 1918 do začátku roku 1921 pohybovalo v prostoru Východočínské železnice a mělo v Charbinu svůj štáb, bylo Československo první nástupnickou zemí po Rakousko-Uhersku, o které Čína získala konkrétní povědomí.

PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉ NÁPLNĚ (ANOTACE) :

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům a všem dalším zájemcům, kteří mají zájem seznámit se se základy čínského jazyka a písma v kontextu s kulturou a historií Dálného východu. Čínské písmo jako archaický a současně stále živý logosylabický systém je unikátním klíčem k odhalování kořenů čínské kultury, způsobu myšlení a hodnotových žebříčků, které jsou trvalou výzvou pro naše současné kulturní standardy. Náplní kursu je nejen pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se základními rysy její gramatiky a minimální slovní zásobou, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení (alternativní překlad Tao-te-ťingu), literárního výrazu (překlady čínské poezie) a náboženských a kulturních představ a tradic. Součástí kursu jsou nejen původní ukázky (nahrávky rodilých mluvčích, čínských písní), ale i praktický nácvik a metodika. Poznání kulturních kořenů Dálného východu je přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu.


ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ :

Semináře budou probíhat v budově Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun: denně 4-7 hod. kursu, 2 hod. samostudium, event. 2 hod. volno (výlet), případně 2-4 hod. přednáška hosta s možnými variacemi. K dispozici je přednáškový sál, počítačová učebna s možností využívat multimediální pomůcky a internet.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK (za „letní školu čínštiny“, tj. první 2 spojené pětidenní semináře):

3600,- Kč - zahrnuje cenu kursu, včetně učebních textů; dále si účastník hradí případně ubytování (250,- Kč na noc) a stravování (180,- Kč na celý den). Účastnický poplatek (kursovné) se hradí předem, ubytování a stravování až na místě.


Kursovné ve výši 3600,- Kč uhraďte nejpozději do 30.4.2019.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu 3683708369/0800

konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 0999+datum narození účastníka

(např. je-li účastník narozen 20.7.1968, bude variabilní symbol 0999200768)
Sdělení členů ČČS a našich sympatizantů

Česko-čínská společnost vysoce vítá názory a vzkazy návštěvníků webových stránek ČČS.

Napište nám svoje dotazy, názory a připomínky

Nová kapitola: Přednášky

Důležitou součástí činnosti Česko-čínské společnosti jsou přednášky. Na stránkách ČČS je jim věnována celá nová kapitola

Přednášky pořádané ČČS

Vybrané přednášky, z nichž se podařilo získat podklady vhodné pro zveřejnění na webových stránkách

Kapitola Přednášky

REKLAMA


布拉格融合中心

我们是谁?我们非营利组织,是2012年被布拉格市政府创立的 ,我们的目的是帮助外国人融入捷克的社会。

我们提供什么服务?我们提供各种各样的服务 – 我们组织捷语课程(从A1到B2)。我们可以陪同你们去各种各样的机关 (比如说医院,幼儿园,外事警察,内务部等等), 在那儿为你们翻译。

我们还提供法律顾问 - 我们的律师可以帮助你们解决各种各样的问题,比如建议你们怎么延长居留,换居留事由,上诉,还可以帮助你们检查文件是否完整,帮助你们明白文件的内容。除了法律顾问还有社会顾问 – 社会顾问的最常问的问题是:找幼儿园,小学,中学,联系它们,认可外国学校的毕业证书,婚姻,出生孩子以及去世的问题,申请福利的问题等等。我们也经常组织社会和文化活动。我们由欧盟难民和移民资金,内务部以及市政府资助,所以我们的服务都是免费的。

在哪儿可以找到我们?在布拉格我们有六个办公室。 我们的总部在布拉格1区, Žitná 51。 其他的提供顾问的办公室还在Pankrác, Modřany, Lužiny, Rajská zahrada以及越南市场Sapa。

怎么联系我们电话号码:774 017 019,电子邮箱: chn@icpraha.com

Integrační centrum Praha - reklama

Kdo jsme? Jsme nezisková organizace, založená roku 2012 Magistrátem hl. m. Prahy. Naším cílem je pomáhat cizincům žijícím v Praze integrovat se do společnosti.

Jaké jsou naše služby? Naše organizace pomáhá v mnoha různých oblastech – organizujeme kurzy češtiny pro začátečníky i pro pokročilé, nabízíme doprovody a tlumočení na různých veřejných institucích (nemocnice, mateřská škola, cizinecká policie atd.). V neposlední řadě nabízíme právní poradenství, kde vám mohou naši právníci poradit například s žádostí o prodloužení pobytu, změnu typu pobytu či s odvoláním, mohou vám zkontrolovat vaše dokumenty pro Ministerstvo vnitra ČR. V rámci sociálního poradenství pak pomáháme například hledat školy pro děti a komunikovat s nimi, pomáháme v procesu nostrifikace, poskytujeme poradenství ohledně manželství, narození i úmrtí a podáváme základní informace ohledně sociálních dávek. Často také organizujeme různé kulturní a společenské akce s migrantskou a integrační tematikou. Díky financování ze zdrojů Azylového, migračního a integračního fondu EU, Ministerstva vnitra ČR a Magistrátu hlavního města Prahy jsou všechny naše služby pro klienty zdarma.

Kde nás najdete? Působíme celkem na šesti místech v Praze. Naše centrála se nachází v Žitné 51 na Praze 1. Odborné poradenství našim klientům nabízíme také na pobočkách na Pankráci, v Modřanech, na Lužinách, na Rajské zahradě a na vietnamské tržnici Sapa.

Jak se s námi spojit? Zavolejte či pošlete zprávu na číslo 774 017 019, případně na email chn@icpraha.com