Aktuality

Návod na použití kalendáře

Okénko vlevo funguje jako kalendář!!!!

Kliknutím na název akce se ukáže celý text, opětovným kliknutím na název se text sbalí.

Použijte modré šipky napravo od tlačítka Dnes

Orientální bál 2020

U příležitosti příchodu lunárního roku Myši uspořádá ČČS tradiční Orientální bál

Bude se konat, jako obvykle, v hotelu Belvedere Praha, M. Horákové 19, 170 00 Praha 7-Holešovice

dne 15. února 2020 od 18 hodin

Na své si přijdou nejen náruživí tanečníci, ale všichni, kteří se rádi podívají na bohatý program. Ten je každým rokem jiný, ale vždy úspěšný.


Přírůstek v Knihovničce:

Dějiny Čínské lidové republiky

Ivana Bakešová | Ondřej Kučera | Martin Lavička

Kniha přehledně představuje dějiny a politický vývoj nejlidnatějšího státu světa a zároveň nastupující světové mocnosti. Analyzuje jak vnitropolitický vývoj ČLR od jejího vzniku v roce 1949, tak i vnější vlivy, které tuto zemi zásadním způsobem ovlivňovaly a formovaly. Zaměřuje se zvláště na otázky, které v současné době rezonují naším mediálním prostorem. Podrobně mapuje historii česko(slovensko)-čínských vztahů, události na náměstí Brány nebeského klidu v červnu 1989 a jejich důsledky, popisuje i problematické postavení národnostních menšin. Snaží se také přiblížit klíčové trendy kulturního vývoje se zvláštním zřetelem k literatuře a k překladům děl předních čínských spisovatelů do češtiny.


Odhalení busty M.R. Štefánika v Charbinu


Legionář profesor Josef Hříbek velel v letech 1919-1920 posádce československého vojska v Charbinu. Ve Fénixu 2019/1 jsme uveřejnili rozhovor s jeho vnukem panem Janem Hříbkem, který na počest svého děda vykonal v březnu 2019 pietní pouť do Charbinu.

V říjnu 2019 odejel pan Jan Hříbek do Charbinu znovu, aby se na pozvání velvyslanectví Slovenské republiky zúčastnil slavnostního odhalení busty M.R. Štefánika. Požádali jsme při té příležitosti pana Hříbka, aby byl tak laskav a podělil se s námi o své dojmy i tentokrát.


Velké divadlo v Charbinu

Na začátku nového tisíciletí vypsal magistrát města Charbinu architektonickou soutěž na přeměnu bažinatého ostrova na řece Sungari v zážitkovou zónu nazvanou Ostrov kultury. Součástí projektu bylo zadání na stavbu divadla a domu kultury.

Letos nám vyprávěl o krásné stavbě pulzující životem náš přítel pan Hříbek. Dal nám k dispozici mnoho krásných fotografií.


Inzerce

Test reklamy - zkušební provoz

Firma 1

Stručný text 1

Firma 2

Stručný text 2

Firma 3

Stručný text 3

Firma 4

Stručný text 3


Kalendář nadcházejících akcí ČČS, popřípadě jiných zajímavých událostí

Okénko nahoře funguje jako kalendář! Návod na použití je vpravo od něj.

Úprava stránek

pro smartfony

Protože z analýz provozu našich stránek vyplývá, že řada uživatelů k nim přistupuje prostřednictvím smartfonů, snažíme se upravit jejich uspořádání tak, abychom i na malém displeji poskytli pokud možno plnohodnotné informace. Budeme velmi rádi, když nám sdělíte své zkušenosti a připomínky.

Upozornění

Navigace (menu) je normálně skryta. Zviditelní se kliknutím na malý čtvereček se třemi vodorovnými čárkami (tzv. hamburger icon) v levém horním rohu displeje.


Sdělení členů ČČS a našich sympatizantů

Česko-čínská společnost vysoce vítá názory a vzkazy návštěvníků webových stránek ČČS.

Napište nám svoje dotazy, názory a připomínky

REKLAMA


Na stránkách ČČS může být vaše reklama

Podmínky inzerce se připravují

Česko-čínská společnost je zapsaný spolek působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrován u min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočku v Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix a odborné publikace . Pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se při tom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na kteroukoli z kontaktních adres.

Facebook

Poznávání čínské kultury - informace hlavně o kulturních akcích

Jaroslav Průšek

Naši sponzoři