Česko-čínská společnost je zapsaný spolek působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrován u min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočku v Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix a odborné publikace . Pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se při tom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na kteroukoli z kontaktních adres.

Facebook

Poznávání čínské kultury - informace hlavně o kulturních akcích

Jaroslav Průšek

Naši sponzoři


Aktuality

Kalendář nadcházejících akcí ČČS, popřípadě jiných zajímavých událostí

Návod na použití kalendáře

Okénko vlevo funguje jako kalendář!!!!

Kliknutím na název akce se ukáže celý text, opětovným kliknutím na název se text sbalí.

Použijte modré šipky napravo od tlačítka Dnes

Okénko nahoře funguje jako kalendář! Návod na použití je vpravo od něj.

Vernisáž výstavy

proběhla dne 18.7.2019. Zástupci Česko-čínské společnosti byli při tom.

Zajímavá přednáška!


Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou

(Ekocentrum Kavyl)

&

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

Vás srdečně zvou na přednášku

Vztah tradičních náboženství

k čínskému kultu předků


která se koná v neděli dne 21. 7. 2019 od 13.45 hod.

v hudebním sále Svatojánské koleje (1. patro)

Přednáší


PhDr. Ľubica Obuchová

Vstupné dobrovolné


Úprava stránek

pro smartfony

Protože z analýz provozu našich stránek vyplývá, že řada uživatelů k nim přistupuje prostřednictvím smartfonů, snažíme se upravit jejich uspořádání tak, abychom i na malém displeji poskytli pokud možno plnohodnotné informace. Budeme velmi rádi, když nám sdělíte své zkušenosti a připomínky.

Upozornění

Navigace (menu) je normálně skryta. Zviditelní se kliknutím na malý čtvereček se třemi vodorovnými čárkami (tzv. hamburger icon) v levém horním rohu displeje.


Sdělení členů ČČS a našich sympatizantů

Česko-čínská společnost vysoce vítá #názory a vzkazy návštěvníků webových stránek ČČS.

Napište nám svoje dotazy, názory a připomínky

REKLAMA


Na tomto místě může být vaše reklama

Podmínky viz #zde