Česko-čínská společnost je zapsaný spolek působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrován u min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočku v Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix a odborné publikace . Pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se při tom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na kteroukoli z kontaktních adres.

Facebook

Poznávání čínské kultury - informace hlavně o kulturních akcích

Jaroslav Průšek

Naši sponzoři


Aktuality

Kalendář nadcházejících akcí ČČS, popřípadě jiných zajímavých událostí

Návod na použití kalendáře

Okénko vlevo funguje jako kalendář!!!!

Kliknutím na název akce se ukáže celý text, opětovným kliknutím na název se text sbalí.

Použijte modré šipky napravo od tlačítka Dnes

Okénko nahoře funguje jako kalendář! Návod na použití je vpravo od něj.

Smutná zpráva

S bolestí v srdcích oznamujeme všem našim příbuzným, přátelům a známým, že od nás navždy odešla naše drahá maminka, babička, sestra, teta a švagrová

paní

Tchang Jüng-Ling

Zemřela ve čtvrtek 18. července 2019

ve věku 83 let.

S naší drahou zesnulou se rozloučíme v pátek 26. července 2019 ve 12,00 hodin ve velké obřadní síni libereckého krematoria.

Jménem všech pozůstalých:

dcery Jana a Anna s rodinami

Za projevy soustrasti děkujeme.

Jana Pillerová, Mšenská 3935/20, Jablonec nad Nisou


Pohřební služba Liberec s.r.o., Valdštejnská 283/13, Liberec 2, tel.: 485 109 381, 606 646 760


Vernisáž výstavy

proběhla dne 18.7.2019. Zástupci Česko-čínské společnosti byli při tom.

Více obrázků: Klikněte na tlačítko

Úprava stránek

pro smartfony

Protože z analýz provozu našich stránek vyplývá, že řada uživatelů k nim přistupuje prostřednictvím smartfonů, snažíme se upravit jejich uspořádání tak, abychom i na malém displeji poskytli pokud možno plnohodnotné informace. Budeme velmi rádi, když nám sdělíte své zkušenosti a připomínky.

Upozornění

Navigace (menu) je normálně skryta. Zviditelní se kliknutím na malý čtvereček se třemi vodorovnými čárkami (tzv. hamburger icon) v levém horním rohu displeje.


Sdělení členů ČČS a našich sympatizantů

Česko-čínská společnost vysoce vítá názory a vzkazy návštěvníků webových stránek ČČS.

Napište nám svoje dotazy, názory a připomínky

REKLAMA


Na tomto místě může být vaše reklama

Podmínky inzerce jsou částečně naznačeny na zvláštní stránce